ANTISIPASI SERANGAN PUNCAK ULAT BAWANG MERAH,
AGRICON ADAKAN EDUKASI UNTUK PETANI